Gia Lai - Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Hồng Liễu

Với tiềm năng đa dạng về đất đai,thuỷ điện,khoáng sản,du lịch,hạ tầng gia Lai xác định cho mình 4 mục tiêu hướng đến việc thu hút đầu tư đó là chế biến nông sản,thuỷ điện,khoáng sản và du lịch . Đồng thời tỉnh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư ,bổ sung các chính sách thu hút đầu tư mới;chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Với tiềm năng đa dạng về đất đai,thuỷ điện,khoáng sản,du lịch,hạ tầng gia Lai xác định cho mình 4 mục tiêu hướng đến việc thu hút đầu tư đó là chế biến nông sản,thuỷ điện,khoáng sản và du lịch . Đồng thời tỉnh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư ,bổ sung các chính sách thu hút đầu tư mới;chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
SỐ LƯỢNG DỰ ÁN NGÀY CÀNG TĂNG
Hiện trên địa bàn tỉnh có 2.079DN với tổng vốn điều lệ 65.586 tỷ đồng.Một số doanh nghiệp được thị trường trong và ngoài nước biết đến như:Hoàng Anh Gia Lai, Đức Long,Công Ty Điện Gia Lai,Các Công Ty Cao Su:Cao su Chư Sê,Chư Prông,Chư Păh,Mang Yang,Nhà Máy gỗ MDF…
Kể từ năm 2003 đến nay,Gia Lai đã tổ chức 3 hội nghị kêu gọi và xúc tiến đầu tư,thu hút 120 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 24.000 tỷ đồng (trong đó :58 dự án đi vào hoạt động ,37 dự án đang triển khai xây dựng ,25 dự án đang lập thủ tục đầu tư ).Các dự án chủ yếu tập trung đầu tư vào công nghiệp chế biến nông lâm sản,dịch vụ du lịch,công nghiệp khoáng sản ,công nghiệp điện,vật liệu xây dựng…
Có thể nói,kết quả 120 dự án thu hút đầu tư được xem là “cú hích” mạnh mẽ của Gia Lai,tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong cái nhìn của nhà đầu tư cũng như các địa phương bạn và người dân Gia Lai.
ĐỘNG LỰC “CẤT CÁNH” CỦA GIA LAI
Định hướng phát triển của Gia Lai đến năm 2010 là:Tăng cường hợp tác kêu gọi đầu tư với các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,thuỷ điện,chế biến nông lâm sản ,phát triển cơ sở hạ tầng.Xây dựng cơ cấu linh hoạt, đạt hiệu quả kinh tế cao,rút ngắn khoảng cách tiến tới bằng mức bình quân chung của cả nước về GDP/người,cải thiện nâng cao rõ rệt đời sống nhân dân . Đồng thời,xây dựng hệ thống đô thị và các hành lang phát triển như:Pleiku-MangYang-An Khê;Pleiku-ChưPrông-Đức Cơ;Pleiku-ChưSê-Ayunpa-KrôngPa;Pleiku-Biển Hồ-Yaly,trở thành những hạt nhân lan toả và thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn .Phát triển kinh tế gắn với hình thành cụm dân cư ,các cụm kinh tế,các thị trấn,thị tứ.Bên cạnh đó,Tỉnh tiếp tục mở rộng và nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đến năm 2010 đạt 150 triệu USD và 350 triêu USD vào năm 2015. Đẩy mạnh phát triển các nghành dịch vụ theo hướng hiện đại,phù hợp với xu thế gia nhậpWTO. Để đạt những thành tựu trên không thể không nói đến tính hiệu quả và sự năng động của các cấp,ban,ngành tại địa phương.Với khẩu hiệu “Đồng hành cùng doanh nghiệp”của tỉnh đã thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính,thực hiện một cửa một dấu để giảm phiền hà,tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Hy vọng thời gian tới,với môi trường đầu tư thuận lợi,nhiều tiềm năng Gia Lai đă và sẽ trở thành vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước,góp phần đưa Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực phát triển của khu vực kinh tế Tây Nguyên.