Giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2013

Theo Cục Quản lí Giá

(Tài chính) Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1465/BNN-TT ngày 04/5/2013), Bộ Tài chính công bố giá thành sản xuất lúa kế hoạch và mua thóc định hướng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vụ Hè Thu năm 2013 như sau:

1. Về giá thành sản xuất lúa kế hoạch:

- Giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu năm 2013 tại từng tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng:

Số TT

Địa phương

Giá thành lúa thực tế Hè Thu năm 2012

(đồng/kg)

Giá thành sản xuất lúa kế hoạch

vụ Hè Thu năm 2013

(Zkh vụ Hè Thu năm 2013  = Ztt  vụ Hè Thu năm  2012  x 108 %)

( đồng/kg)

1

An Giang

3.906

4.218

2

Bạc Liêu

3.811

4.116

3

Bến Tre

3.500

3.780

4

Cà Mau

3.763

4.064

5

Cần Thơ

3.722

4.020

6

Đồng Tháp

4.277

4.619

7

Hậu Giang

4.459

4.816

8

Kiên Giang

3.650

3.942

9

Long An

4.171

4.505

10

Sóc Trăng

3.040

3.283

11

Tiền Giang

4.276

4.618

12

Trà Vinh

3.404

3.676

13

Vĩnh Long

3.878

4.188

- Theo các số liệu trên:

+ Mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu năm 2013 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ 3.283 – 4.816 đồng/kg.

+ Mức giá thành bình quân sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu năm 2013 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 4.142 đồng/kg.

2. Về giá mua định hướng:

Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2013./.