Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2021 theo giá hiện hành phân theo loại hình sở hữu

Theo Tổng cục Thống kê

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động xây dựng nói riêng. Bên cạnh đó, giá một số loại vật liệu xây dựng trong năm 2021 tăng mạnh làm chậm tiến độ các dự án đang và sắp khởi công.

Đơn vị: Nghìn tỷ đồng
Đơn vị: Nghìn tỷ đồng