Giải đáp một số vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa nhận được công văn số 20379/CT-TTr4 ngày 11/8/2011 của Cục thuế TP. Hà Nội nêu vướng mắc về thuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đối với trường hợp của Công ty cổ phần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí PV TECH.

Giải đáp một số vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 753/TCT-CS ngày 11/03/2013 gửi Cục thuế TP. Hà Nội. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đã quy định:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người”

- Ngày 05/11/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 15011/BTC-CST gửi Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ trong đó đã hướng dẫn với nội dung:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Bộ Tài chính đề nghị Cục thuế các địa phương thực hiện một số việc như sau:

- Rà soát việc thực hiện chính sách giảm 30% số thuế TNDN phải nộp Quý IV năm 2008 và năm 2009 của các DNNVV tại địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước, kê khai hưởng ưu đãi giảm thuế không đúng với quy định. Chú ý xem xét phát hiện các hiện tượng dồn thu nhập vào quý IV/2008 và năm 2009 để được hưởng ưu đãi; một số trường hợp doanh nghiệp có Quyết định công nhận là doanh nghiệp đặc biệt, doanh nghiệp loại I nhưng vẫn sử dụng tiêu chí về lao động coi là DNNVV để kê khai, hưởng ưu đãi, trường hợp chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi sang doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế để trục lợi,…để kịp thời chấn chỉnh xử lý”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty cổ phần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí PV TECH là doanh nghiệp được xếp hạng II, nếu đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên thì vẫn được hưởng ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo quy định.