Giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị thực hiện ngay một số giải pháp.

Giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn