Giám định chất lượng vàng: Trách nhiệm thuộc bộ, ngành nào?

(Tài chính) Trong quá trình thực hiện công tác quản lí Nhà nước đối với mặt hàng vàng nguyên liệu xuất khẩu (XK) có hàm lượng 99,99% (vàng 4 số 9) cơ quan Hải quan đã gặp một số vướng mắc.

 Giám định chất lượng vàng: Trách nhiệm thuộc bộ, ngành nào?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để có cơ sở thực hiện đúng các cơ chế chính sách trong quản lí mặt hàng này, Tổng cục Hải quan có công văn đề nghị các bộ, ngành chức năng cho ý kiến về những đơn vị có thẩm quyền hoạt động giám định và cấp chứng thư giám định xác định hàm lượng vàng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của hoạt động xuất khẩu vàng. Tuy nhiên, câu trả lời mà cơ quan Hải quan nhận được lại là sự “đẩy” trách nhiệm giữa cơ quan chức năng liên quan.

Cụ thể, ngày 7/11/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 6229 gửi Ngân hàng Nhà nước trao đổi về nội dung trên. Ngày 13/12/2012, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 8218 gửi Tổng cục Hải quan.

Tại công văn số 8218, tham chiếu các quy định như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 24 về hoạt động quản lí kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: “Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lí ngành, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lí các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Do đó, Tổng cục Hải quan có thể liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan quản lí Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để được cung cấp thông tin cần thiết”.

Sau khi nhận được phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước, ngày 7/3/2013, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn số 1158 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để hỏi về “những đơn vị có thẩm quyền hoạt động giám định và cấp chứng thư giám định xác định hàm lượng vàng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của hoạt động xuất khẩu vàng”. Ngày 22/3/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 367 trả lời Tổng cục Hải quan.

Công văn trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được tham chiếu các quy định từ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 24 về quản lí hoạt động kinh doanh vàng. Nhưng, thật bất ngờ Bộ Khoa học và Công nghệ lại cho biết: “Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp để phục vụ quản lí Nhà nước về xác định hàm lượng vàng nguyên liệu xuất khẩu là thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do đó, đề nghị quý Tổng cục liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết”.

Như vậy, chỉ với một vấn đề hỏi việc xác định đơn vị có thẩm quyền hoạt động giám định và cấp chứng thư giám định xác định hàm lượng vàng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của hoạt động xuất khẩu vàng đã bị “đẩy” trách nhiệm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là cơ quan nào có trách nhiệm “chỉ định tổ chức đánh giá hàm lượng vàng” để tạo thuận lợi cho cơ quan thực thi và doanh nghiệp thực hiện đúng và thống nhất?