Giảm giá bán lẻ dầu điêzen và dầu hỏa từ 20 giờ ngày 12/6

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Các mức giá điều chỉnh không muộn hơn 20 giờ ngày 12/6. Giá bán sau điều chỉnh không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định hiện hành là 22.536 đồng/lít dầu điêzen 0,05S và 22.377 đồng/lít dầu hỏa. Doanh nghiệp (DN) được tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn để bù đắp phần lỗ với hai mặt hàng xăng và dầu madut.

Giảm giá bán lẻ dầu điêzen và dầu hỏa từ 20 giờ ngày 12/6
DN được tăng mức sử dụng Quỹ BOG để giữ ổn định giá bán lẻ xăng và dầu madut. Nguồn: internet

Chiều tối ngày 12/6, Bộ Tài chính đã phát đi văn bản số 7831/BTC-QLG gửi các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối. Căn cứ các quy định hiện hành, Bộ Tài chính tính toán, bình quân 30 ngày từ 13/5 đến 11/6 DN kinh doanh xăng dầu đang có lãi 144 đồng/lít dầu điêzen và 103 đồng/lít dầu hỏa, trong khi lỗ 441 đồng/lít xăng RON 92 và lỗ 412 đồng/kg dầu madut 180CST 3,5S. Mức giá này tính theo giá hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Để giữ ổn định giá bán lẻ xăng và dầu madut, Bộ Tài chính cho phép DN được sử dụng thêm 240 đồng/lít xăng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nâng mức sử dụng quỹ với mặt hàng này lên 440 đồng/lít. Đồng thời tăng mức sử dụng Quỹ thêm 250 đồng/kg dầu madut, từ 160 đồng/kg lên 410 đồng/kg.

Đối với dầu điêzen và dầu hỏa, điều chỉnh mức sử dụng Quỹ về 0 đồng/lít cho cả hai mặt hàng trên. Để điều tiết phần chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành là 144 đồng/lít dầu điêzen và 103 đồng lít dầu hỏa, DN giảm giá bán hai mặt hàng này phù hợp với các quy định hiện hành, sao cho giá bán sau điều chỉnh không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định hiện hành là 22.536 đồng/lít dầu điêzen 0,05S và 22.377 đồng/lít dầu hỏa.

Ngoài ra, các DN vẫn phải giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn các mặt hàng xăng dầu trong nước như hiện hành. Thời gian có hiệu lực các phương án điều hành như trên không muộn hơn với giảm giá và đúng 20 giờ cùng ngày với sử dụng Quỹ.