Giảm thuế nhập khẩu dây thép từ 5% xuống 3% từ ngày 7/3/2013

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 21/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Giảm thuế nhập khẩu dây thép từ 5% xuống 3% từ ngày 7/3/2013
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Mức thuế sửa đổi giảm từ 5% xuống còn 3% so với quy định trước đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2013.