Giấy phép lái xe gồm những hạng nào theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông?

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo phân hạng mới.

Giấy phép lái xe gồm những hạng nào theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông? - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn