Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Nâng thời hạn cho vay từ 10 năm lên 15 năm

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Thông tư mới ban hành của NHNN sẽ nâng thời gian hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng lên 15 năm; bổ sung thêm một số đối tượng được vay và bổ sung thêm ngân hàng tham gia.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Nâng thời hạn cho vay từ 10 năm lên 15 năm
Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội được triển khai từ tháng 6/2013 đến nay đã gần đạt được 1/3 tiến độ và kế hoạch đã định. Nguồn: internet
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/22014 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Theo đó, NHNN sẽ nâng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại từ 10 năm lên 15 năm.

Bổ sung một số đối tượng được tham gia vào chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Trong đó gồm: khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá).

Đồng thời, bổ sung đối tượng là khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà; Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Tại Thông tư 32, ngoài 5 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank, MHB), NHNN cũng chấp thuận bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02.

Thông tư 32 của NHNN sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội được triển khai từ tháng 6/2013 đến nay đã gần đạt được 1/3 tiến độ và kế hoạch đã định; trong đó doanh số cho vay đối với chủ đầu tư dự án khoảng 9.000 tỷ đồng và cho vay cá nhân để mua nhà ở xã hội là 21.000 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất do Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản cung cấp, tính đến thời điểm này, trên 7.600 tỷ đồng đã được cam kết cho vay đối với các hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp - chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tăng 77% so với quý 2 vừa qua.

Dư nợ cho vay đạt xấp xỉ 3.500 tỷ đồng, tăng 35% so với quý 2. Giải ngân tín dụng được 23 dự án/30 dự án cam kết cho vay theo chương trình này.