Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 9 tỉnh

Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 9 tỉnh

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; thực hiện ngay việc phân bổ 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện, cấp cơ sở, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.
Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức và cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020 và 2021. Đây là hoạt động thường xuyên được Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức nhằm đề cao vai trò của người nộp thuế trong việc đóng góp vào NSNN, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Chỉ bảo vệ người tiêu dùng cá nhân?

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Chỉ bảo vệ người tiêu dùng cá nhân?

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Góp ý vào dự thảo, đại diện doanh nghiệp phản ánh: “người tiêu dùng” được quy định là “cá nhân mua hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình”. Theo đó, có thể hiểu luật chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là cá nhân, vậy với các tổ chức, doanh nghiệp sẽ như thế nào?