Hạ lãi suất vay tín dụng để giải ngân vốn

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 189/2014/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Hạ lãi suất vay tín dụng để giải ngân vốn
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 7,2%/năm và được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Các mức lãi suất này được điều chỉnh giảm so với lãi suất hiện hành được Bộ Tài chính ban hành từ 11-8-2014 tương ứng là 10,8% và 7,8%. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng.

Các quy định tại Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 11-12-2014 và thay thế Thông tư số 108/2014/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.