Hạ lãi suất vay tín dụng để giải ngân vốn

(Tài chính) Ngày 11/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 189/2014/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 7,2%/năm và được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Các mức lãi suất này được điều chỉnh giảm so với lãi suất hiện hành được Bộ Tài chính ban hành từ 11-8-2014 tương ứng là 10,8% và 7,8%. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

Mời xem nội dung Thông tư: thong tu 189 tcnh.doc.doc