Hà Nội bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Theo hanoimoi.com.vn

9 tháng của năm 2021, TP. Hà Nội đã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên nhiều chính sách đặc thù nhằm chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội đã được ban hành.

Hà Nội bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 - Ảnh 1