Hà Nội cắt giảm gần 900 tỷ đồng của 87 dự án

Trang Anh (VnEconomy).

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt 1 năm 2012 và ứng trước dự toán ngân sách năm 2013.

Hà Nội cắt giảm gần 900 tỷ đồng của 87 dự án
Theo đó, thành phố quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung của 87 dự án với giá trị là 884,900 tỷ đồng, trong đó chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 12 dự án, kinh phí giảm là 18,550 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 75 dự án, kinh phí điều chỉnh giảm là 866,350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thành phố cũng quyết định bố trí điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án, gồm: bố trí vốn thanh toán cho 36 dự án thuộc chương trình chỉnh trang đô thị đã có khối lượng hoàn thành 174 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn thanh toán các công trình quyết toán hoàn thành 60 tỷ đồng; bố trí vốn cho 30 dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành, chưa có kế hoạch đầu năm và một số dự án đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm để thanh toán và hoàn thành là 337,150 tỷ đồng.

Ngoài ra, sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các dự án đang triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2012, gồm 49 dự án với số vốn 313,750 tỷ đồng, trong đó: chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 26 dự án với kinh phí điều chỉnh tăng 24,100 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 23 dự án, kinh phí điều chỉnh tăng 289,650 tỷ đồng.

Thành phố cũng sẽ điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn cho 5 dự án thuộc khu trung tâm hành chính mới quận Hà Đông trong tổng nguồn vốn đã giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất do UBND quận Hà Đông làm chủ đầu tư năm 2012.

Cũng tại quyết định này, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt ứng trước dự toán ngân sách  năm 2013 là 1.316 tỷ đồng, thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: ứng trước 130 tỷ đồng để thực hiện hai dự án xây dựng cầu vượt nhẹ thuộc chương trình mục tiêu về giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015; ứng trước vốn thực hiện dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố...

Báo cáo mới đây của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến hết tháng 7/2012, trong tổng số 49 dự án đã đăng ký trên địa bàn thành phố trong năm 2012, mới có 23 dự án khởi công theo kế hoạch.

Đáng chú ý, một số dự án giao thông trọng điểm như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn, dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã, đường Văn Cao - hồ Tây và đường Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng có biểu hiện chậm tiến độ, buộc thành phố phải đưa ra các ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn.