Hà Nội: Học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã học trực tiếp từ ngày 22/11

Theo Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội ngày 19-11-2021, thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện và thị xã.

Hà Nội: Học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã học trực tiếp từ ngày 22/11 - Ảnh 1