Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân

Theo hanoimoi.com.vn

Đây là nội dung trong Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 17/11/2021 thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Thành phố sẽ rà soát, đôn đốc tất cả người dân phải được khám, quản lý sức khỏe tối thiểu 1 lần/năm...

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân - Ảnh 1