Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại tại các điểm trông giữ xe


Nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai đề án giao thông thông minh, các cơ quan chức năng đang chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng và tham mưu với UBND TP. Hà Nội ban hành khung kiến trúc, tiêu chuẩn hệ thống giao thông thông minh, bảo đảm khả năng tương thích của các hệ thống được đầu tư từ các dự án khác nhau; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị phục vụ hệ thống giao thông thông minh...

 

Theo chinhphu.vn