Hài hòa trong sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xung quanh những nội dung sửa đổi của Luật, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong.

 Hài hòa trong sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng

Sửa đổi Luật thuế GTGT lần này bổ sung một số nhóm đối tượng vào diện không chịu thuế như sản phẩm bảo hiểm về con người, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm an ngư... đặc biệt là "hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm thấp hơn 100 triệu đồng". Ông đánh giá như thế nào về những nội dung sửa đổi này?

TS. Nguyễn Minh Phong
Chuyên gia kinh tế -
TS. Nguyễn Minh Phong
Trước hết, việc sửa đổi các luật thuế là tín hiệu đáng mừng vì ít nhất là Chính phủ cũng đã nghĩ tới việc giảm bớt gánh nặng thuế cho người dân và doanh nghiệp (DN). Việc sửa đổi này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Riêng về thuế GTGT, theo tôi những sửa đổi này là khá hài hòa. Việc thêm một số đối tượng vào diện không chịu thuế như dự kiến của Chính phủ là điều cần thiết. Đây có thể coi là một động thái “nới” nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển những hoạt động để nuôi nguồn thu cũng như để an sinh trực tiếp; tạo điều kiện thuận lợi kích thích sự phát triển của một số lĩnh vực đang trầm lắng như hoạt động kinh doanh của DN nhỏ và vừa, thị trường chứng khoán…

Luật sửa đổi lần này vẫn giữ nguyên 3 mức thuế suất (0%, 5%, 10%) và áp dụng vào thời điểm hiện nay là phù hợp. Nhưng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2020, thuế suất thuế GTGT sẽ tiến tới chỉ áp dụng 1 mức. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Nếu tiến tới áp dụng một mức thuế suất, tôi nghĩ nên giữ ở mức trung bình khoảng 5-7% là phù hợp vì quá thấp sẽ ảnh hưởng đến ngân sách còn cao thì không nên.

Trong hiện tại, tôi đã từng đề nghị nhiều lần với các nhà hoạch định chính sách rằng nên áp dụng thuế suất 0% đối với một số đối tượng chắc chắn không thu được để đỡ phải miễn, giãn một thời gian. Đó là những đối tượng nào thì từng ngành, từng đơn vị mới đề xuất cụ thể được.

Ông dự đoán việc sửa Luật thuế GTGT cùng với Luật thuế Thu nhập DN lần này sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế?

Thứ nhất, những thay đổi này sẽ tạo ra một bầu không khí phấn khởi trong cộng đồng, tăng sức cạnh tranh của DN.

Thứ hai, tạo niềm tin với cộng đồng DN quốc tế vào môi trường thể chế trong đó có thể chế tài chính ở Việt Nam theo hướng thân thiện hơn và kích thích hơn đối với các hoạt động đầu tư.

Thứ ba, người dân chắc chắn sẽ được lợi từ những hoạt động tương ứng từ DN sau khi được ưu đãi thuế. Từ đó, niềm tin tiêu dùng, niềm tin đầu tư sẽ khôi phục, dẫn đến hiệu quả lâu dài là Nhà nước sẽ tăng thu, kéo theo an sinh xã hội, việc làm sẽ được cải thiện.

Đó là về logic, trên thực tế, tác động của những thay đổi chính sách đến đâu còn phụ thuộc vào cơ hội đầu tư và cách triển khai thực hiện của các cơ quan quản lý…

Xin cảm ơn ông!