Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2013, đơn vị được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách là 26.000 tỉ đồng, tăng 30,65% so với chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 20,93% so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012. Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình thu ngân sách năm 2013 của đơn vị sẽ gặp không ít khó khăn.

 Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép
Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm 2013, ông Trần Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngay từ đầu năm đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu giao, cũng như làm tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế và hạn chế thấp nhất phát sinh nợ mới; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính và Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan.

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến, kế hoạch khai thác dầu thô năm 2013 sẽ là 14 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn và đưa vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khoảng 5 triệu tấn. Như vậy, sản lượng dầu thô xuất khẩu năm 2013 dự kiến sẽ bằng hoặc thấp hơn so với 2012. Với lượng xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn, giá dầu không thay đổi thì dự kiến số thu từ mặt hàng dầu thô xuất khẩu sẽ khoảng 10.000 tỉ đồng, xấp xỉ số thu của năm 2012.

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã căn cứ tình hình thực tế của từng chi cục để phân bổ và giao chỉ tiêu thu sát với thực tế, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu do Bộ Tài chính giao. Cục tổ chức triển khai kịp thời các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thuế, giá; làm tốt công tác tham mưu trong việc hướng dẫn, xử lí vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong thông quan hàng hóa.

Cục tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc gian lận thương mại qua giá; thường xuyên cập nhật danh mục quản lí rủi ro về giá đối với mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn thuế suất cao, làm cơ sở tập trung kiểm tra có trọng điểm việc khai báo giá trị tính thuế, đảm bảo việc kiểm tra, tham vấn giá, xác định trị giá tính thuế đạt hiệu quả, kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận trong khai báo qua giá tính thuế. 

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ theo dõi và quản lí thường xuyên liên tục không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, thực hiện mọi biện pháp để đôn đốc thu đòi nợ thuế đạt hiệu quả cao, giảm số nợ xấu; tiếp tục triển khai các dự án hiện đại hóa thu ngân sách, tổ chức phối  hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện nộp thuế vào ngân sách.