Hải quan đẩy mạnh triển khai hệ thống tự động hóa hướng đến dịch vụ công điện tử

Tổng cục Hải quan

Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Hải quan Việt Nam đến 2015 sẽ vươn lên ngang tầm với các quốc gia ASEAN; Triển khai thành công Thủ tục Hải quan điện tử toàn quốc; Nâng cấp đồng bộ hệ thống CNTT sẵn sàng khi Nghị định 87/2012/NĐCP về Thủ tục HQĐT có hiệu lực; Sẵn sàng kết nối với Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia do Chính phủ Nhật Bản viện trợ.

Hải quan đẩy mạnh triển khai hệ thống tự động hóa hướng đến dịch vụ công điện tử
Sáng 30/10, tại thành phố Nha Trang, Tổng cục Hải quan (Cục CNTT&Thống kê Hải quan) đã khai mạc Chương trình tập huấn CNTT 2012.

Chương trình tập huấn năm 2012 sẽ cung cấp định hướng dài hạn, các thông tin tổng quan và chi tiết về CNTT tới các Lãnh đạo & lực lượng triển khai CNTT tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tại phiên khai mạc, Ổng Nguyên Công Bình – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã nhấn mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm của CNTT Hải quan trong giai đoạn mới, gồm những nét chính:
 
- Với nguồn nội lực mạnh mẽ kết hợp với các nhà thầu CNTT trong nước, Tổng cục Hải quan đang nâng cấp đồng bộ hệ thống CNTT để chuẩn bị sẵn sàng cho Nghị định 87/2012/NĐCP (Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về Thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa XK,NK thương mại) có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại 20 Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Quyết định 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sẽ triển khai mở rộng cho 14 Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại. Công tác triển khai thủ tục hải quan điện tử sẽ gồm có 2 nhóm nhân lực chính: Nhóm cán bộ triển khai thủ tục HQĐT dày dạn kinh nghiệm và Nhóm Xử lý và Hướng dẫn thủ tục HQĐT.
 
- Năm 2014, Hải quan Việt Nam sẽ tiếp nhận và kết nối với Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ. Đây là hệ thống phức tạp và hiện đại đang áp dụng tại quốc gia có hệ thống quản lý Hải quan tiên tiến là Nhật Bản, vì vậy, việc nâng cấp để sẵn sàng kết nối là mục tiêu mà CNTT Hải quan phải đạt bằng được.
Ông Nguyễn Trần Hiệu, Phó Cục trưởng Cục CNTT&Thống kê Hải quan cho biết: việc nâng cấp đồng bộ hướng tới hệ thống tập trung và phân bổ tài nguyên hợp lý là mục tiêu mà CNTT Hải quan phải hướng đến, song song là đẩy mạnh dịch vụ công điện tử lên mức độ 4, các dịch vụ công tại Cổng thông tin điện tử Hải quan đạt mức 3, và đến quý 4 năm 2013, 60% số thuế XNK thu được bằng phương thức điện tử.