Hải quan Đồng Nai và dấu ấn từ hải quan điện tử

Hải Phan

(Tài chính) Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn, nổi bật nhất là thực hiện hải quan điện tử đã đem lại bước tiến mới cho Cục Hải quan Đồng Nai. Việc thí điểm thành công chữ ký số tại 6 chi cục của Hải quan Tỉnh đã góp phần giúp rút ngắn rất nhiều quy trình thông quan cho doanh nghiệp.

Từ năm 2011, tất cả các chi cục trực thuộc Hải quan Đồng Nai đều triển khai thành công Hải quan điện tử
Từ năm 2011, tất cả các chi cục trực thuộc Hải quan Đồng Nai đều triển khai thành công Hải quan điện tử

Theo cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khó có thể tưởng tượng được việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử lại giúp ích nhiều cho doanh nghiệp đến vậy. Nhìn lại chặng đường 7 năm đã qua, ông Lê Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai khẳng định đó là nỗ lực không chỉ của cán bộ, công chức Hải quan Đồng Nai mà còn của cả cộng đồng doanh nghiệp.

Để có được bước tiến dài trong công tác cải cách hành chính, Cục Hải quan Đồng Nai đã mất khá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ đến công tác tuyên truyền cho hàng vạn doanh nghiệp trên địa bàn. Đầu năm 2006, Cục Hải quan Đồng Nai bắt đầu triển khai đăng ký khai báo từ xa tất cả các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn Tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để chuẩn bị cho việc triển khai thủ tục hải quan điện tử sau này. Năm 2010, Cục đã chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại ở Chi cục Hải quan Biên Hòa thực hiện thí điểm hải quan điện tử và đã nhanh chóng thành công. Từ tiền đề này, cuối năm 2010, Cục thực hiện nhân rộng hải quan điện tử ra 100% các chi cục trực thuộc và đều an toàn, thông suốt. Đây là cơ sở để năm 2011, Tổng cục Hải quan  giao chỉ tiêu cho Hải quan Đồng Nai thực hiện 80% tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu bằng hải quan điện tử và kết quả Cục đã vượt kế hoạch đề ra với 84% tờ khai và 87% kim ngạch xuất nhập khẩu được thực hiện bằng hải quan điện tử.

Đầu năm 2012, Hải quan Đồng Nai tiếp tục thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất Long Bình và đến quý II/2012 đã cho thực hiện ở 6 chi cục còn lại. Thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính nói trên, Hải quan Đồng Nai đã không chỉ tiết kiệm được thời gian, đẩy nhanh được tiến độ giải quyết công việc mà còn làm minh bạch hơn môi trường kinh doanh của địa phương.