Hải quan Đồng Tháp thu thuế cao trong 5 tháng đầu năm 2013

Theo Tổng cục Hải quan

Tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 5 tháng đầu năm 2013 có bước phát triển hơn so với cùng kỳ năm ngoái, khiến cho số thu ngân sách của Cục Hải quan Đồng Tháp cũng cao vượt trội.

Hải quan Đồng Tháp thu thuế cao trong 5 tháng đầu năm 2013
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Nguồn: Internet

Theo báo cáo đầu tháng 6 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thì so với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2013 tăng 18,28%, kim ngạch nhập khẩu tăng 24,29%. Tuy nhiên, kim ngạch có thuế lại giảm 3,75%, nguyên nhân được đơn vị này cho là do mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao và số thu chiếm tỉ trọng lớn là xăng dầu nhập khẩu lại giảm so với cùng kỳ. Thế nhưng, nếu chỉ tính riêng tháng 5/2013, kim ngạch có thuế lại tăng 397,2% so với tháng 4/2013, chính là do phát sinh nhập khẩu mặt hàng xăng dầu.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2012. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn này là xăng dầu tái xuất, hàng may mặc gia công, thủy hải sản xuất kinh doanh… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu nhập kinh doanh, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, sắn lát, trái cây, máy móc thiết bị… Nguồn thu từ xăng dầu chiếm tỉ trọng 98% số thu ngân sách, các mặt hàng còn lại nhập khẩu không thường xuyên chỉ chiếm tỉ trọng 2%.

Trước tình hình đó, trong 5 tháng đầu năm 2013, Cục Hải quan Đồng Tháp đã thu ngân sách nhà nước đạt 231,6 tỉ đồng, tăng 89,94% so với cùng kỳ năm 2012 (121,9 tỉ đồng). Trong đó, một phần lớn là do mặt hàng xăng dầu nhập khẩu được điều chỉnh thuế suất tăng (xăng tăng từ 0% hồi đầu năm 2012 lên 12% vào tháng 7/2012 và đến nay duy trì ở mức 18%, dầu tăng tương ứng từ 0% lên 8%). Đặc biệt, trong tháng 5/2013, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu chuyển mục đích sử dụng từ tạm nhập tái xuất sang tiêu thụ nội địa số tiền là hơn 56,5 tỉ đồng.

Trong tháng 6, đơn vị ước thu thêm được 54 tỉ đồng, nâng tổng số thu dự kiến của nửa năm 2013 lên con số 285,6 tỉ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách, một trong những biện pháp được Cục Hải quan Đồng Tháp đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới là công tác kiểm tra sau thông quan, thu đòi nợ thuế, không để phát sinh nợ mới, rà soát, chống thất thu qua thuế suất, số lượng và giá.