Hải quan Gia Lai- Kon Tum: Tập trung nguồn lực thu ngân sách

Theo Báo Hải quan

Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum cho biết, tính đến 15-11, số thu nộp ngân sách Nhà nước của toàn Cục đạt 100,27 tỷ đồng.

Hải quan Gia Lai- Kon Tum: Tập trung nguồn lực thu ngân sách
Doanh nghiệp làm thủ tục tại cửa khẩu Bờ Y.

Trong năm 2012, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 120 tỷ đồng. Ngày 25-10, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5938/TCHQ-TXNK về việc thực hiện thu Ngân sách Nhà nước 3 tháng cuối năm 2012, trong đó, giao chỉ tiêu thu trong 3 tháng cuối năm cho Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum là 44 tỷ đồng và lũy kế cả năm 2012 chỉ tiêu thu là 133 tỷ đồng (tăng 10,8% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao đầu năm). Như vậy, tính đến 15-11, số thu ngân sách trên địa bàn mới chỉ đạt 83,5% so với chỉ tiêu pháp lệnh.

Để đảm bảo thực hiện thu ngân sách Nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế đạt kế hoạch, lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt trong công tác quản lý nợ thuế nhằm tránh tình trạng phát sinh nợ thuế quá hạn. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế quá hạn và chuyển hồ sơ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp chây ỳ theo đúng quy định.

Đối với, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn. Các chi cục, phòng nghiệp vụ  cử công chức đôn đốc nợ thuế đến từng doanh nghiệp còn nợ thuế (nhất là đối với các doanh nghiệp đang tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa), thực hiện đôn đốc, động viên các doanh nghiệp nộp hết số thuế còn nợ… đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.