VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kiến nghị xử lý trên 34.040 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế trong 9 tháng đầu năm

Kiến nghị xử lý trên 34.040 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế trong 9 tháng đầu năm

Tính đến hết tháng 9/2021, toàn ngành Thuế chỉ thực hiện được 46.752 cuộc thanh kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng bằng 80,79% so với cùng kỳ năm 2020.

Cần có chương trình tổng thể để phục hồi, phát triển kinh tế

Cần có chương trình tổng thể để phục hồi, phát triển kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội năm 2022 và ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, đề nghị Chính phủ thực hiện chuyển sang mô hình thích ứng sống chung an toàn với dịch COVID-19; có kịch bản ứng phó đối với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh để có kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, tài khóa, tiền tệ, không để xảy ra tình trạng bị động, mất kiểm soát kinh tế.

Thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước như thế nào?

Thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước như thế nào?

Từ ngày 01/01/2022, cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN); tỷ lệ vốn góp của Nhà nước được Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên quyết định.

Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng

Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; từ chối thanh toán 16,5 tỷ đồng trong chi đầu tư và chi thường xuyên.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.123 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn về tài chính - ngân sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn về tài chính - ngân sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của ngành Tài chính trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp. Trước những diễn biến bất lợi của đại dịch COVID-19, ngành Tài chính đã đoàn kết, đồng lòng quyết tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài khóa, đảm bảo các cân đối lớn về tài chính - NSNN cũng như góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Mặc dù bối cảnh nguồn thu ngân sách tiếp tục sụt giảm do tác động của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 9/2021, ngân sách nhà nước đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bù đắp hụt thu ngân sách do dịch COVID-19

Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bù đắp hụt thu ngân sách do dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đã tác động làm giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch. Để bù đắp hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đảm bảo kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Đảm bảo kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Thực tiễn triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019 và những vấn đề đặt ra

Thực tiễn triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019 và những vấn đề đặt ra

Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Luật Quản lý thuế năm 2019) trên cơ sở kế thừa các nội dung đang được thực hiện ổn định của Luật Quản lý thuế năm 2006 và các lần sửa đổi (2012, 2014, 2016), có chọn lọc những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế.

Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2022 tiết kiệm tối thiểu 10% dự toán năm 2021

Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2022 tiết kiệm tối thiểu 10% dự toán năm 2021

Xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên so với dự toán năm 2021 trên cơ sở hạn chế tối đa mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định, tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách...

Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương

Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương

Theo Bộ Tài chính, thông tin ngân sách trung ương gần như không còn mà báo chí nêu vừa qua đang làm độc giả hiểu sai về tình hình ngân sách nhà nước.

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính

Đó là một trong những nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 được nêu tại Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 842.056 tỷ đồng, bằng 75,5% so với dự toán pháp lệnh, vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc từng nhấn mạnh: "Bộ Tài chính không chỉ quản lý về tài chính - ngân sách mà còn là Bộ ban hành chính sách". Bởi vậy, hoàn thiện thể chế, chính sách là một trong năm trụ cột trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành Tài chính tập trung triển khai hiệu quả.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến số thu ngân sách

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến số thu ngân sách

Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 tái bùng phát từ tháng 4/2021, diễn biến thu ngân sách nhà nước (NSNN) có xu hướng giảm qua các tháng. Theo Bộ Tài chính, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu NSNN trong các tháng tới.

Chính sách tài khoá tiếp sức người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVDI-19

Chính sách tài khoá tiếp sức người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVDI-19

Chính sách tài khoá có vai trò quan trọng trong ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thời gian qua, các chính sách tài khoá đồng bộ, kịp thời được triển khai để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã phát huy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

Chiều ngày 17/8/2021, tiếp tục chương trình phiên họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước (NQNN) của ngân sách nhà nước.

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Tài chính xác định mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các định hướng, chủ trương của Đảng, các nhiệm vụ của Chính phủ giao. Từ đó, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo các mục tiêu đề ra.