Hải quan Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Theo Hà Nội mới

Ngày 30/5, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức đối thoại với 44 doanh nghiệp (DN) có kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) lớn trên địa bàn.

 Hải quan Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Tính đến cuối tháng 5, kim ngạch XNK tại Cục Hải quan Hà Nội ước đạt 5,66 tỷ USD, giảm 5,5% so cùng kỳ năm trước. Nguồn: Internet
Theo dự toán thu ngân sách năm 2013, Cục Hải quan thành phố Hà Nội được giao thực hiện 15.880 tỷ đồng, tăng 29,2% so với năm 2012. Tính đến cuối tháng 5, kim ngạch XNK tại Cục Hải quan Hà Nội ước đạt 5,66 tỷ USD, giảm 5,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất nhập đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 30% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng 18%.

Tại buổi đối thoại, những vướng mắc trong quá trình làm thủ tục XNK hàng hóa đã được các DN trao đổi trực tiếp với cơ quan hải quan. Theo phản ánh của DN, thời gian thông quan hàng hóa trên thực tế còn kéo dài, làm tăng chi phí và thời gian của DN. Một bộ phận công chức hải quan còn gây phiền hà, sách nhiễu DN. Trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu của ngành hải quan với các cơ quan liên quan như: Thuế, Kho bạc Nhà nước lại chưa hoàn thiện…

Ghi nhận ý kiến đóng góp của DN, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Phương Trung cho biết, với cam kết tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, Cục Hải quan Hà Nội đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử, thực hiện dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước, triển khai thu thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử và thực hiện "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng". Thời gian tới, Cục Hải quan sẽ tiếp tục đồng hành với DN, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, XNK, từ đó đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.