Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN

PV.

(Tài chính) Ngày 1/11, Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận (Cục Hải quan TP.HCM), Kho bạc Nhà nước quận 7 và Agribank Nam Sài Gòn đã kí kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

 Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN
Ba đơn vị kí kết thỏa thuận thu NSNN

Bà Nguyễn Thị Định, Phó Giám đốc phụ trách Agribank Nam Sài Gòn cho biết, sau một thời gian vận hành, thí điểm thu NSNN, cụ thể là thu thuế XNK tại các điểm giao dịch của Agribank Nam Sài Gòn đã đạt được kết quả khá tốt. Hiện nay, Agribank Nam Sài Gòn có 9 điểm giao dịch trên địa bàn quận 7, sẽ tạo điều kiện và đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp nộp thuế XNK tại Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận.

Agribank Nam Sài Gòn cam kết sẽ hướng dẫn và cung cấp dịch vụ thanh toán, nộp NSNN cho người nộp thuế thuận lợi và nhanh chóng; hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu NSNN vào tài khoản tiền gửi của Kho bạc, đảm bảo chứng từ khớp đúng, giao nhận chứng từ đúng theo thời gian đã thỏa thuận.

Đặc biệt, Agribank Nam Sài Gòn không thực hiện thu phí đối với các khoản thu NSNN bằng tiền mặt do người nộp thuế nộp trực tiếp tại các điểm giao dịch của Agribank Nam Sài Gòn. 

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, đến nay đã có 9/13 chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM thực hiện công tác phối hợp NSNN giữa 3 bên: Hải quan, Kho bạc và Ngân hàng. 

Các chi cục đã triển khai công tác phối hợp thu nộp NSNN là những đơn vị có số thu thuế lớn, chiếm trên 90% số thu ngân sách của toàn Cục. Qua thực tế triển khai dự án hiện đại hóa, nộp NSNN mang lại hiệu quả tốt cho cả cơ quan quản lí và người nộp thuế. Hiệu suất công việc cao, dữ liệu chính xác và đầy đủ.