Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 12.785 tỷ đồng.

Theo quangninhcustoms.gov.vn

(Tài chính) Vượt qua những tác động không thuận từ các yếu tố khách quan, tính đến hết ngày 30/9/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách Nhà nước đạt 12.785 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012. Dự kiến, thu ngân sách Nhà nước cả năm của đơn vị đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 88,35% kế hoạch và bằng 104% so với năm 2012.

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 12.785 tỷ đồng.
Công chức Đội KSHQ số 1 kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: quangninhcustoms.gov.vn

Trong Quý III/2013, vẫn còn nhiều yếu tố không thuận tác động tới nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước của Hải quan Quảng Ninh, như: Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp còn thấp, chi phí sản xuất lớn trong khi sản phẩm tiêu thụ chậm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình trạng cầm chừng. Mặt khác, do tác động từ việc thực hiện những quy định quản lý đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan cũng như các rào cản trong thủ tục hành chính và chính sách quản lý biên mậu chặt chẽ của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu Quý III/2013 trên địa bàn đạt 1.845 triệu USD, nâng tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quảng Ninh từ đầu năm tới hết Quý III/2013 lên 6.798 triệu USD, giảm 2,61% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, hàng hóa xuất nhập khẩu kinh doanh trong quý đạt 1.114 triệu USD, lũy kế đạt 3.523 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2012. Hàng kho ngoại quan và tạm nhập tái xuất Quý III đạt 276 triệu USD, lũy kế đạt 1.646 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, hàng hóa làm thủ tục tạm nhập ngoài cửa khẩu, tái xuất qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đến 30/9/2013 là 35.271 containers với trị giá tương ứng 1.775 triệu USD; giảm 11.409 containers so với năm 2012.

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, ngay từ đầu năm, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2013 và thu đòi nợ đọng thuế. Nhờ đó, tính đến hết ngày 30/9/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách Nhà nước đạt 12.785 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, số thu qua cảng biển đạt 12.351 tỷ đồng, chiếm 96,6% tổng thu và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Thu qua biên giới đất liền đạt 434 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng thu. Thu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 8.814 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2013; từ than XK đạt 1.472 tỷ đồng; từ các loại hàng hóa khác thuộc khu vực cảng biển là 2,065 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở số thực thu 3 Quý đầu năm cũng như phân tích, dự báo tình hình trong Quý cuối cùng của năm, Cục Hải quan Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách Nhà nước cả năm của đơn vị đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 88,35% kế hoạch và bằng 104% so với năm 2012.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, từ nay tới cuối năm Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung cao độ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt hiệu quả thu cao nhất. Cụ thể: Rà soát, phân loại các khoản nợ trong hạn, quá hạn, nợ cưỡng chế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế (Tổng số thuế nợ đọng tại Cục hiện là 155,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ trong hạn là 39,2 tỷ đồng; nợ quá hạn trong 90 ngày là 2,1 tỷ đồng và nợ cưỡng chế là 114,2 tỷ đồng. Tính tới hết Quý III/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu hồi nợ quá hạn quá 90 ngày đạt 15 tỷ đồng, bằng 42% so với chỉ tiêu được giao).

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như: Ma túy, pháo nổ, thuốc lá, rượu, gia súc, gia cầm, hàng tiêu dùng, hàng giả, hàng vi phạm SHTT nhập lậu, than xuất lậu... Song song với đó, nhiều biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện (đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, thực hiện hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng...) nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách...