Hải quan Quảng Ninh thu trên 6.550 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quangninhcustoms.gov.vn

(Tài chính) Sau 4 năm thực triển khai Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), từ năm 2009 đến năm 2012, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu trên 6.550 tỷ đồng tiền thuế TTĐB, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Hải quan Quảng Ninh thu trên 6.550 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt
Công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: Hải quan Quảng Ninh

Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/04/2009. Ngay sau khi văn bản này được ban hành, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phổ biến nội dung các quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, công chức để thực hiện đúng quy định chính sách thuế mới của Nhà nước. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức tuyên tuyền, phổ biến nội dung Luật Thuế TTĐB thông qua các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, cũng như niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan. Nhờ đó, doanh nghiệp đã phát huy tính chủ động, tự giác tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, sau 4 năm thực hiện, Luật Thuế TTĐB đã thực sự phát huy vai trò hướng dẫn tiêu dùng cho xã hội. Cụ thể, thuế TTĐB đã góp phần định hướng sản xuất và tiêu dùng; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, kiềm chế lạm phát và không gây đột biến trong sản xuất, tiêu dùng; thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế; minh bạch, đơn giản, thuận lợi trong thực hiện. Đặc biệt, việc thực hiện Luật Thuế TTĐB đã giúp đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước. Thông qua Thuế TTĐB, Nhà nước động viên một phần thu nhập đáng kể của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước.

Trên thực tế, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu đúng đối tượng và thu đủ thuế suất đối với các đối tượng chịu thuế theo quy định. Tổng số thuế TTĐB tính từ năm 2009 đến năm 2012 mà toàn Cục thu được là 6.550,8 tỷ đồng. Trong số này, thu từ mặt hàng xăng dầu chiếm 99% (6.492,4 tỷ đồng); xe ô tô chiếm 0,87% (57,2 tỷ đồng), còn lại là mặt hàng rượu, bia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Hải quan Quảng Ninh đề xuất, cần mở rộng phạm vi của đối tượng chịu thuế khi 17 loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo quy định hiện hành vẫn còn hẹp. Đồng thời, đơn vị cũng kiến nghị Quốc hội lấy ý kiến tham gia về các loại hình dịch vụ khác có thể xếp vào những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xa xỉ dành cho đối tượng thu nhập cao trong xã hội để bổ sung vào đối tượng chịu thuế, nhằm gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.