Hải quan Quảng Ninh tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2013

Theo quangninhcustoms.gov.vn

(Tài chính) Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ công chức, tạo chuyển biến về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” 09/11/2013.

Hải quan Quảng Ninh tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2013
CBCC Chi cục Kiểm tra sau thông quan không ngừng đổi mới các hoạt động nghiệp vụ, nhằm phòng ngừa gian lận và tận thu thuế. Nguồn: internet
Theo đó, các hoạt động tuyên truyền trong “Tuần pháp luật” và “Ngày pháp luật 09/11/2013” sẽ được Hải quan Quảng Ninh đặc biệt chú trọng và tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc thù của ngành.
 
Việc tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh thông qua website và mạng nội bộ - Netoffice về các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan (các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính vừa được Chính phủ, Bộ, ban ngành ban hành và tình hình thực hiện các văn bản tại Cục Hải quan Quảng Ninh).
 
Việc phổ biến văn bản pháp luật mới cũng được lồng ghép với các sinh hoạt khác của đơn vị (các cuộc họp, giao ban công tác…). Ngoài ra, hình thức tuyên truyền qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn… cũng sẽ được triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.
 
Những việc làm tích cực, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lên án hành vi vi phạm pháp luật cũng được thông tin kịp thời.
 
Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người khai hải quan, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được lồng ghép với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị.