Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về kinh tế biển

Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về kinh tế biển

Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển với lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế khi nằm trên bờ Biển Đông, nơi tuyến hàng hải sôi động của thế giới chạy qua, có biển, vùng bờ biển và hải đảo phong phú tài nguyên. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về kinh tế biển, thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế biển. Bài viết nhận diện những vấn đề còn hạn chế trong quản lý nhà nước về kinh tế biển, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam.
Đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại phát triển, Hải quan Việt Nam đã cải cách, đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan hướng tới tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc; đồng thời xác định công tác kiểm tra sau thông quan thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp (DN) tự nguyện tuân thủ pháp luật.
Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều thành phần trong xã hội. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là vấn đề xác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Bài viết này phân tích thực trạng quản lý nhà nước hiện nay đối với giá đất thị trường và đề xuất những giải pháp cụ thể hoàn thiện nội dung về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất thị trường.
Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đốI vớI mô hình kinh tế chia sẻ

Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đốI vớI mô hình kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ (KTCS) đã xuất hiện ở Việt Nam từ cuối năm 2013 trong lĩnh vực vận tải. Từ đó đến nay, mô hình này đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Để quản lý hiệu quả mô hình này cần xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước (QLNN). Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết và thực trạng hoạt động của một số mô hình KTCS tại Việt Nam, tác giả trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến QLNN và đánh giá thực trạng những yếu tố ảnh hưởng này để từ đó đưa ra một số khuyến nghị.
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (5/1993-5/2023). Suốt 3 thập kỷ qua, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN.
Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả thị trường xăng dầu

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả thị trường xăng dầu

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định, sáng ngày 28/2, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên Giải trình.
Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước

Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Chỉ thị số 479/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.