Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả thị trường xăng dầu

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả thị trường xăng dầu

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định, sáng ngày 28/2, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên Giải trình.
Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước

Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Chỉ thị số 479/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.
Quản lý nhà nước về năng lượng điện mặt trời ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về năng lượng điện mặt trời ở Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung làm rõ tiềm năng và cơ hội cho phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng phân tích thực trạng quản lý nhà nước về điện mặt trời ở Việt Nam, bao gồm thực trạng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách phát triển điện mặt trời, công tác quy hoạch phát triển, công tác tuyên truyền về năng lượng mặt trời, thực trạng cấp phép và triển khai các dự án điện mặt trời trên cả nước...
Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Để nâng cao vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan thế giới, năm 2023, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan theo hướng toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
Những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay ngang hàng: Bài học về kinh nghiệm quản lý nhà nước từ Trung Quốc và Thụy Sĩ

Những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay ngang hàng: Bài học về kinh nghiệm quản lý nhà nước từ Trung Quốc và Thụy Sĩ

Bài viết này sẽ: (i) đưa ra khái niệm thống nhất dưới góc nhìn pháp lý về vay ngang hàng (Peer-to-peer Lending, viết tắt là P2P Lending); (ii) hệ thống hóa các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending; (iii) làm rõ những hệ luỵ, tác động tiêu cực của các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending qua các vụ việc xảy ra tại Trung Quốc và Thụy Sĩ; (iv) kiến nghị giải pháp xây dựng pháp luật nhằm kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending tại Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về kinh tế biển, thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế biển. Bài viết nhận diện những vấn đề còn hạn chế trong quản lý nhà nước về kinh tế biển, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay.