Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Chống thất thu ngân sách đạt kết quả cao

Theo Báo Hải quan

Gần 1.500 tỉ đồng thu nộp cho ngân sách Nhà nước trong năm 2012 từ các khâu nghiệp vụ chống thất thu của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã góp phần đưa số thu ngân sách của đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao, đạt 68.081 tỉ đồng.

Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Chống thất thu ngân sách đạt kết quả cao
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh
Để đảm bảo đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp, với các biện pháp chống thất thu hiệu quả qua công tác quản lí nợ thuế, tăng cường quản lí, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Ngay từ đầu năm 2012, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị đề ra các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, qua đó lập sơ đồ hóa công tác xác minh, quản lí nợ, lập phiếu theo dõi, quản lí hồ sơ nợ thuế, phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện trích nộp ngân sách đối với các doanh nghiệp được khấu trừ tiền thuế, còn đang nợ thuế tại Cục. Quyết liệt áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định tại Luật Quản lí thuế.

Để thực hiện các biện pháp nêu trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã gửi trên 26.000 giấy mời đối chiếu công nợ yêu cầu nộp thuế đến doanh nghiệp; thông báo doanh nghiệp sắp đến hạn cưỡng chế, đến hạn nộp thuế; đến tận doanh nghiệp đối chiếu, thực hiện trên 1.000 lượt biên bản đối chiếu công nợ, thông báo nhắc nợ quá hạn; thực hiện gần 1.200 lượt đến địa phương xác minh số doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng kí kinh doanh, gửi thư xác minh tại cơ quan Thuế và Ngân hàng; lập 64 lệnh thu thuế, thu phạt gửi tại ngân hàng để trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế; gần 7.000 lượt điện thoại nhắc nợ doanh nghiệp.

Với những biện pháp quyết liệt nêu trên, mặc dù hàng loạt các khó khăn về tình hình kinh tế - xã hội khiến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh năm 2012 giảm 13,2% so với năm 2011, nhưng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tăng thu từ nội lực (kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá, chống buôn lậu, thu hồi nợ đọng…) đạt gần 1.500 tỉ đồng, nên số thu ngân sách của đơn vị chỉ giảm 1,6% so với năm 2011. Đặc biệt, liên tục trong năm, nhất là từ tháng 10/2012, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, triển khai ngay các biện pháp cấp bách trong điều hành thu thuế, tập trung thu hồi nợ đọng. Cả năm đơn vị đã thu hồi trên 900 tỉ đồng nợ thuế quá hạn 90 ngày, đạt trên 140% chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Bên cạnh công tác chống thất thu hiệu quả, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh còn nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác thu ngân sách, trong đó hỗ trợ, vận động doanh nghiệp nộp thuế đúng thời hạn góp phần giúp đơn vị cán đích 68.081 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu được giao 81 tỉ đồng. Đạt được kết quả trên trong điều kiện hết sức khó khăn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có những biện pháp, cách làm vừa đảm bảo quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu hiệu quả, vừa hỗ trợ, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, người nộp thuế.

Năm 2013, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách Nhà nước 80.050 tỉ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thách thức lớn trong điều kiện kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn như hiện nay. Chính vì thế, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ có những biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện chống thất thu ngân sách một cách hiệu quả nhất.