Hải quan TP. Hồ Chí Minh triển khai thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản mới

PV.

(Tài chính) Theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thủ tục hải quan điện tử bằng phần mềm phiên bản mới 4.0 từ ngày 4/3 .

 Hải quan TP. Hồ Chí Minh triển khai thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản mới
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức áp dụng tại các chi cục Hải quan cửa khẩu: Khu vực 1, Tân Cảng và Khu vực 3; ngày 11/3, áp dụng tác các chi cục Hải quan: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan quản lí hàng gia công và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh; ngày 18/3, áp dụng triển khai tại các chi cục: Hải quan quản lí hàng đầu tư, Hải quan cảng Hiệp Phước và Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2; ngày 25/3, áp dụng tại các chi cục còn lại, gồm: Hải quan khu chế xuất Linh Trung, Hải quan cảng sài Gòn khu vực 4 và Hải quan khu chế xuất Tân Thuận.

Trong thời gian thực hiện nâng cấp để áp dụng chính thức sẽ phải dừng toàn bộ hệ thống. Do đó, hiện nay các chi cục đã thông báo kế hoạch và ngày áp dụng chương trình phần mềm mới của từng chi cục để doanh nghiệp biết và nâng cấp phần mềm phía doanh nghiệp theo đúng tiến độ của cơ quan Hải quan. Các chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã sẵn sàng thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản mới.

Địa chỉ mới tiếp nhận thông tin  tập trung của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là http://hqhcm.com/CISService./.