Hải quan Yên Bái: Nhanh chóng trưởng thành, phục vụ tốt nhất doanh nghiệp

Qua một năm đi vào hoạt động (12/3/2012 - 12/3/2013), Chi cục Hải quan Yên Bái (thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hải quan Yên Bái: Nhanh chóng trưởng thành, phục vụ tốt nhất doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bước tiến vững vàng

Sau 1 năm hoạt động, Hải quan Yên Bái đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy hoạt động; thiết lập được sự quan hệ, hợp tác ủng hộ của lãnh đạo địa phương; thu hút sự tham gia XNK của doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện chủ trương của ngành Tài chính và của Tổng cục Hải quan, Hải quan Yên Bái đã  tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đơn vị phát động phong trào thi đua “Quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu thu thuế”- lấy việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách làm tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng trong từng đợt và cả năm đối với tập thể, cá nhân, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái - Đàm Hữu Hoàng, đến nay, Hải quan Yên Bái đã thu hút 53 doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động XNK, số thu ngân sách nhà nước đạt 27,2 tỷ đồng; trong đó năm 2012 thu đạt 17,9 tỷ đồng (bằng 138,09 % so với chỉ tiêu được giao) và đến hết 2 tháng đầu năm 2013, thu đạt 9,2 tỷ đồng.

Phấn đấu thu vượt chỉ tiêu ngân sách

Trong bối cảnh hoạt động kinh tế chưa có dấu hiệu khởi sắc, hơn nữa đối với một đơn vị mới thành lập, chỉ tiêu thu ngân sách của Hải quan Yên Bái cũng được giao ở mức phù hợp. Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái - Đàm Hữu Hoàng, với dự kiến nguồn và khả năng thực tế, đơn vị đặt quyết tâm, phấn đấu số thu ngân sách năm 2013 đạt 40 tỷ đồng. Những kết quả đạt được năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 là tiền đề để khẳng định, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp qua địa bàn có chiều hướng thuận lợi.

Chi cục Hải quan Yên Bái đã xây dựng các giải pháp cụ thể về cải cách hành chính, tăng cuờng hợp tác, áp dụng hải quan điện tử trong giao dịch với doanh nghiệp, hiện đại hóa hoạt động thu ngân sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Việc kiện toàn bộ máy của đơn vị được gắn với những biện pháp cải cách hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Một mặt, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hải quan tới doanh nghiệp (thủ tục hải quan, chế độ, chính sách thuế,..) trên báo, đài địa phương; một mặt triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP. Bước đầu, đơn vị đã thành lập Tổ Triển khai thủ tục hải quan điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt, sử dụng hệ thống thông quan điện tử; chủ động tổ chức hội nghị doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề về thủ tục hải quan theo từng lĩnh vực, ngành hàng kinh doanh.

Đến nay, đơn vị đã có sự hợp tác và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và một số sở, ban, ngành hữu quan trên địa bàn về giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK; đề xuất với cơ quan cấp trên triển khai thực hiện Dự án hiện đại hóa thu ngân sách giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan (căn cứ dữ liệu nộp thuế tại kho bạc làm một trong những điều kiện giải quyết thông quan nhanh chóng)./.