Mục tiêu ưu tiên là ổn định tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Tại các phiên thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 diễn ra ngày 25/11, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Mục tiêu ưu tiên là ổn định tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Tại các phiên thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 diễn ra ngày 25/11, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

Vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ kết quả này, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị xác định rõ điểm mạnh, yếu, nguyên nhân, giải pháp và đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Đề án xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Chính sách tài khóa tạo nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính sách tài khóa tạo nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trước bối cảnh diễn biến khó lường về kinh tế, chính trị thế giới, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, ngành Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.
Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa. Việc đổi mới được thực hiện theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công chức số, công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền Tài chính số.