Bộ Tài chính lên kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025 Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính lên kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Ngày 17/11/2022, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.
Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

Vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ kết quả này, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị xác định rõ điểm mạnh, yếu, nguyên nhân, giải pháp và đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Đề án xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Chính sách tài khóa tạo nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính sách tài khóa tạo nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trước bối cảnh diễn biến khó lường về kinh tế, chính trị thế giới, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, ngành Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.
Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa. Việc đổi mới được thực hiện theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công chức số, công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền Tài chính số.