Hàng loạt cổ phiếu sắp phải ngừng giao dịch

Theo vnmedia.vn

(Tài chính) Sắp tới, hàng loạt cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ phải ngừng giao dịch do thua lỗ triền miên.

Hàng loạt cổ phiếu sắp phải ngừng giao dịch
Sắp tới, hàng loạt cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ phải ngừng giao dịch. Nguồn: internet
Theo đó, vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định số 125/QĐ-SGD Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 8/4/2014. Lý giải về việc đưa cổ phiếu LCG vào diện kiểm soát, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và năm 2013, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 36,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 306,07 tỷ đồng.

Với tình trạng thua lỗ này, cổ phiếu LCG đã thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành, kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGD Hồ Chí Minh ngày 13/01/2014. Như vậy, cổ phiếu LCG sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 8/4/2014.  Căn cứ giải trình của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Công ty Cổ phần Licogi 16 có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Chức năng kinh doanh chính là thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình…

Cùng với LCG, ngày 2/4, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định số 128/QĐ-SGD Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã chứng khoán: STT) vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/04/2014. Nguyên nhân là do công ty này đã thua lỗ nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 17,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 21,63 tỷ đồng. Với mức thua lỗ này, cổ phiếu STT đã thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, cổ phiếu STT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 10/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, Sở sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại. Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Chức năng kinh doanh chính là kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, bằng taxi. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo. Đại lý bán vé máy bay, tàu cánh ngầm. Đào tạo lái xe (mô tô mà ô tô các loại), đào tạo dạy nghề…

Ngoài các công ty trên, hôm 25/3/2014, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo số 343/TB-SGD Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vào diện kiểm soát. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 55,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 124,55 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và năm 2013, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định. 

Như vậy, cổ phiếu KDH sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 1/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty,  Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trước đó, cổ phiếu PXM cũng được cho vào danh sách có khả năng bị hủy niêm yết sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013.

Theo đó, hồi giữa tháng 2, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013 của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung (Mã chứng khoán: PXM). Trong báo cáo này cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 là âm 152,23 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 là âm 261,39 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng. Như vậy, tại ngày 31/12/2013, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp của PXM. Hiện tại, cổ phiếu PXM đang trong diện bị kiểm soát theo Quyết định số 15/QĐ-SGD Hồ Chí Minh ngày 14/01/2014 do tổng số lỗ lũy kế của Công ty tại ngày 30/06/2013 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

 Như vậy, nếu trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp của Công ty thì cổ phiếu PXM sẽ bị hủy niêm yết theo quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu, chức năng kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung là đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu Khí; Xây dựng công trình thuỷ lợi; San lấp mặt bằng; Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành Dầu khí…