VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro

Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro

Trong hoạt động kiểm toán, có rất nhiều phương pháp tiếp cận khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hay để xác định mẫu kiểm. Tuy nhiên, việc định hướng kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro là phương pháp hiện đại và phù hợp với xu thế hiện nay, qua đó giúp hạn chế những phương pháp kiểm toán truyền thống.

Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị không hoạt động liên tục

Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị không hoạt động liên tục

Giả định hoạt động liên tục là một trong những nguyên tắc kế toán cơ bản trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính. Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, kiểm toán viên có trách nhiệm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị đã sử dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Đây là một trong những công việc khó khăn nhưng lại rất quan trọng để giúp kiểm toán viên đưa ra kết luận đúng đắn về báo cáo tài chính được kiểm toán.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế

Kho bạc Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam vừa tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST). Tại Hội nghị, đại diện KBNN Việt Nam đề xuất một số giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Một số vấn đề về lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Một số vấn đề về lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết đánh giá những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, từ đó đưa ra một số vấn đề mà các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước tiến trong việc nghiên cứu, xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập và tiệm cận thông lệ quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định về việc ghi nhận và trình bày các thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước, kế toán các quỹ tài chính, kế toán thuế và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên và việc gia hạn báo cáo tài chính đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cho sự phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tạo lập hệ thống kế toán - kiểm toán hoàn chỉnh; Xây dựng hệ thống khuôn khổ pháp lý kế toán - kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế; Tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.

Cải cách hệ thống kế toán công và áp dụng chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế tại Việt Nam

Cải cách hệ thống kế toán công và áp dụng chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế tại Việt Nam

Bài viết xem xét nhu cầu cải cách hệ thống kế toán công ở Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, thông qua việc áp dụng kế toán dồn tích dựa trên các chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế (IPSAS).

Ứng dụng hệ thống thông tin trong kiểm toán báo cáo tài chính

Ứng dụng hệ thống thông tin trong kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết phân tích khuôn khổ lý luận về ứng dụng hệ thống thông tin trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.

Ảnh hưởng của khống chế và định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam

Ảnh hưởng của khống chế và định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam

Không doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa hoàn toàn vào vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể huy động vốn vay từ các bên liên doanh liên kết, từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng từ phát hành trái phiếu và các khoản nợ khác.

Công bố Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ của Việt Nam

Công bố Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ của Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích, quản lý tài chính công tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ và Canada tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, từ ngày 28-29/12/2020, tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố cuốn Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ (GFS) của Việt Nam và đào tạo, tập huấn về phương pháp thống kê theo GFS2014.

Các nhân tố tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Các nhân tố tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Trong những năm qua, các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất lo ngại về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các tiêu thức phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

Các tiêu thức phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

Báo cáo kế toán là phương tiện để truyền tải, cung cấp thông tin kế toán đến các đối tượng sử dụng thông tin.

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Việt Nam đã cam kết thực hiện kế toán khu vực công trên cơ sở dồn tích tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) và việc ban hành chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo định hướng IPSAS đã được Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định trong tinh thần của Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Ảnh hưởng của kế toán sáng tạo đến báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của kế toán sáng tạo đến báo cáo tài chính

Kế toán sáng tạo được hiểu là việc sử dụng kiến thức kế toán để tác động đến số liệu báo cáo tài chính thông qua đó nhằm phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo cách mà ban điều hành mong muốn.

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán một cách thống nhất trong lập và trình bày báo cáo tài chính.

Bán chéo bảo hiểm tăng trưởng nhanh

Bán chéo bảo hiểm tăng trưởng nhanh

Trong 10 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm có tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 148.547 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Sáng ngày 11/11/2020 tại Hà Nội và sáng ngày 12/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Những thay đổi về ghi nhận doanh thu khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Những thay đổi về ghi nhận doanh thu khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Trong những năm gần đây, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã và đang trở thành chuẩn mực phổ biến trên thế giới với hơn 100 quốc gia chấp nhận và áp dụng.

Cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

Ngày 03/11/2020, Cục Thuế Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Công ty TNHH tư vấn Tài chính và Kế toán (FAC) tổ chức Hội nghị cập nhật chính sách thuế, xây dựng báo cáo tài chính và đối thoại với các doanh nghiệp.