Cn s tiên phong

Là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam hiện đang hướng đến mục tiêu “tăng trưởng xanh” nói riêng và “kinh tế xanh” nói chung. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiểu thế nào về một nền “kinh tế xanh” hiện nay ở Việt Nam vẫn còn hết sức mới mẻ, đòi hỏi phải có những nghiên cứu và phổ biến rộng rãi kiến thức trong tầng lớp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các DN và người dân. Đặc biệt, với cộng đồng DN - những chủ thể chính trực tiếp sử dụng các nguồn lực để sản xuất của cải, vật chất cho xã hội.

Điều đáng mừng là hiện nay, với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh dài hạn, một số DN không chỉ quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Chúng tôi nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt động kinh doanh của chính DN. Chúng tôi tin rằng nếu mỗi người có ý thức hơn về bảo vệ môi trường thì sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho toàn xã hội và cả thế hệ tương lai. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan”.

Đim nhn t “Hành trình xanh

Nhận thức được những tác động tiêu cực của con người lên môi trường trong những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt đã tăng cường truyền thông nội bộ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Theo ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt, hành động bảo vệ môi trường của Bảo Việt được thực hiện thông qua việc cụ thể như: Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tại trụ sở chính và các công ty, chi nhánh trong toàn hệ thống; Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; Ứng dụng công nghệ tin học nhằm số hóa giao dịch hoạt động, giảm lượng giấy thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Để các hoạt động vì môi trường được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt phát động Chương trình BaovietGoGreen. Đây là một chuỗi các hành động cụ thể nhằm giáo dục, gắn kết sự tham gia trực tiếp của cán bộ đối với các hoạt động vì môi trường. Trong năm 2012, với khẩu hiệu “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”, Tập đoàn Bảo Việt đã phát động và triển khai hiệu quả các chương trình như hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất; chương trình tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng năng lượng; tham gia vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng như vườn hoa, bệnh viện, bến xe.

Đặc biệt, với sự sự ủng hộ của đông đảo cán bộ nhân viên Bảo Việt, chương trình “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn” đã góp phần tiết kiệm 145 tỷ đồng chi phí trong đó, tiết kiệm nguyên vật liệu: 698 triệu đồng; Tiết kiệm nhiên liệu năng lượng: 927 triệu đồng; Tiết kiệm xăng dầu: 1.490 lít, tiết kiệm điện: 27.505 Kw/h…

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Ông Trần Trọng Phúc
Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2013, chương trình Baoviet Gogreen - Hành trình xanh được thực hiện xuất phát từ ý tưởng: Ý thức bảo vệ môi trường cần xuất phát từ việc xây dựng môi trường sạch sẽ, không gian thông thoáng tại nơi làm việc.

Do đó, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam nhằm bảo đảm hệ thống hồ sơ, tài liệu được “Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng” (Tiêu chuẩn 5S), lưu trữ một cách khoa học giúp giảm thiểu tối đa thời gian tìm kiếm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc đồng thời cũng tránh được những lãng phí không cần thiết về giấy tờ, vật phẩm văn phòng tiêu thụ, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Bên cạnh đó, Bảo Việt đã tập trung ứng dụng kỹ thuật thông tin hiện đại như cầu truyền hình, điện thoại, video để tổ chức các cuộc họp trên toàn quốc nhằm giảm thiểu thời gian đi lại cũng như tần suất sử dụng các phương tiện máy bay, tàu xe nhằm góp phần giảm lượng thải khí CO2 ra môi trường.

Hệ thống trao đổi thông tin điện tử (Hệ thống Lotus Notes) đã được nâng cấp, mở rộng từ Tập đoàn, tới các Công ty con và chi nhánh toàn quốc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã góp phần quan trọng giảm thiểu lượng giấy tờ in ấn, nâng cao hiệu suất lao động. Bảo Việt cũng phát hành bản tin và tạp chí điện tử và giảm 30% số lượng bản tin và tạp chí giấy để góp phần bảo vệ môi trường.

Nằm trong khuôn khổ “Baoviet Gogreen - Hành trình xanh”, Tập đoàn Bảo Việt cũng đã phát động cuộc thi vẽ tranh về môi trường với chủ đề “Vì một hành tinh xanh” dành cho con em cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Thông qua cuộc thi, Tập đoàn Bảo Việt muốn gửi gắm thông điệp “Mỗi chúng ta cùng đóng góp một bàn tay, chung sức vì một môi trường không còn ô nhiễm, khói bụi. Hãy cùng chung tay để biến giấc mơ của con em chúng ta thành hiện thực.”

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 6 – 2013

Hành trình xanh và trách nhiệm doanh nghiệp

ThS. HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

(Tài chính) Thách thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp (DN) các nước cần tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, tức là đạt được sự cân bằng giữa yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

Xem thêm

Video nổi bật