VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 11/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Ngày 05/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 11/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM