VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 37/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Ngày 27/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 37/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM