VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC ngày 11/02/2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Quyết định này công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM