VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quy chế phố hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Quyết định số 413/QĐ-BTC:

Quy chế phố hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Ngày 22/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTC ban hành quy chế phố hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Quyết định này gồm 3 điều, quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Vụ Đầu tư; Cục Tài chính doanh nghiệp; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ Tài chính; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính có liên quan đến việc quản lý nợ công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 413/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM