VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 74/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định về phí, lệ phí và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ngày 27/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 74/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM