Hết quý II, VCBS sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận năm

PV.

(Tài chính) Ước tính, trong quý I/2013, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đạt lợi nhuận sau thuế trên 14 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh đóng góp 6,5 tỷ đồng.

Mục tiêu trong 6 tháng đầu năm của VCBS đặt ra đạt từ 56 - 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Mục tiêu trong 6 tháng đầu năm của VCBS đặt ra đạt từ 56 - 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Năm 2013, VCBS đặt kế hoạch lợi nhuận là 52 tỷ đồng, tuy nhiên, dự kiến đến hết quý II/2013, Công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch này. Mục tiêu của Công ty trong 6 tháng đầu năm là 56 - 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2013, VCBS phấn đấu đạt doanh thu môi giới 70 tỷ đồng, tự doanh 12 tỷ đồng, hoạt động tư vấn đạt trên 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VCBS tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh vốn và trái phiếu, vốn là thế mạnh của Công ty.

Ngoài các hoạt động tư vấn phát hành, niêm yết, cổ phần hoá, VCBS sẽ phát triển hoạt động tư vấn doanh nghiệp xoay quanh hai trụ cột chính là bảo lãnh phát hành và tư vấn M&A, những nghiệp vụ cốt lõi của một ngân hàng đầu tư.

Về vấn đề nguồn vốn, VCBS đã đa dạng hoá nguồn vốn, tránh bị lệ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng.