Hiểu đúng về đề xuất: F0, F1 có thể đi làm

Theo laodong.vn

Trong đề xuất mới đây của Bộ Y tế, F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến.

Hiểu đúng về đề xuất: F0, F1 có thể đi làm - Ảnh 1