Hỗ trợ đến 60% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân Hà Nội

Theo nhandan.vn

Theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, từ ngày 1/8/2022, Thành phố hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tham gia chính sách này. Tỷ lệ hỗ trợ có thể lên tới 60% mức đóng thấp nhất hằng tháng, tùy theo từng nhóm đối tượng.

Hỗ trợ đến 60% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân Hà Nội - Ảnh 1