hoạt động của lãnh đạo bộ

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự chuỗi hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN

Ngày 04/4/2024, tại Luang Prabang (Lào), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc đã tham dự chuỗi các hội nghị đối thoại giữa Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN với: Hội đồng kinh doanh ASEAN - châu Âu, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN.