Hội nghị Nhóm Công tác về Phát triển của G20 thành công tốt đẹp

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Trong khuôn khổ hợp tác G20, Hội nghị Nhóm Công tác về Phát triển của G20 đã được tổ chức tại Moscow (Liên bang Nga) trong 2 ngày 16-17/5/2013 dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính Liên bang Nga.

Hội nghị Nhóm Công tác về Phát triển của G20 thành công tốt đẹp
Các đại biểu tham dự Hội nghị đề xuất cần nhấn mạnh hơn và dành nhiều nguồn lực cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước chậm phát triển. Nguồn: Mof.gov.vn
Tham dự hội nghị, bên cạnh các thành viên chính thức của G20 còn có sự tham gia của các quốc gia khách mời và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Việt Nam là một trong số 2 quốc gia không phải thành viên G20 được Bộ Tài chính Liên bang Nga (nước chủ trì G20 năm 2013) mời tham gia hội nghị. Thay mặt Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính (Vụ Hợp tác Quốc tế) và Bộ Ngoại giao (Vụ Các tổ chức quốc tế) đã tham dự hội nghị.

Nhóm Công tác về Phát triển của G20 được thành lập tại Hội nghị Cấp cao G20 Toronto (6/2010) nhằm nghiên cứu và xây dựng định hướng hành động của G20 đối với các vấn đề phát triển, hướng tới mục tiêu chia sẻ những kết quả tăng trưởng toàn cầu cho các nước đang phát triển và kém phát triển, giúp các nước này cải thiện trình độ và chất lượng tăng trưởng, qua đó giúp giảm nghèo, tạo việc làm và tăng cường mối quan hệ giữa các nước phát triển, đang phát triển và kém phát triển.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu và thành viên Nhóm công tác đã dành nhiều thời gian thảo luận về Báo cáo Giải trình việc triển khai các cam kết phát triển của G20, đồng thời trao đổi để xây dựng Chương trình Phát triển sau 2015 và đề xuất Kế hoạch hành động mới cho Nhóm công tác cho giai đoạn 2013 – 2015.

Báo cáo giải trình việc triển khai các cam kết phát triển của G20 là một nỗ lực quan trọng của G20 trong năm 2013 nhằm minh bạch hóa các cam kết của G20 trong các vấn đề phát triển. Báo cáo đã cập nhật các cam kết của G20, kiểm điểm việc triển khai thực hiện và tiến bộ đạt được, và những vấn đề còn phải tiếp tục giải quyết nhằm thực hiện đầy đủ các cam kết này.

Bên cạnh mục tiêu minh bạch hóa, Báo cáo giải trình cũng sẽ giúp phối hợp các nỗ lực chính sách của các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đã cam kết. Báo cáo này sẽ được Nhóm công tác tiếp tục hoàn thiện và trình lên các nhà lãnh đạo G20 tại Hội nghị Cấp cao St. Petersburg tháng 10/2013.

Nội dung đóng góp cho Chương trình phát triển sau 2015 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự hội nghị. Trong khi thời hạn 2015 để hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc đang đến gần, việc triển khai thực hiện ở các nước đang phát triển vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, các kết quả đạt được chưa đồng đều, còn nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ chưa được hoàn thành ở nhiều quốc gia.

Nhóm công tác về Phát triển của G20 cho rằng việc có một chương trình phát triển sau 2015 với các mục tiêu phát triển cụ thể, kết hợp cả kinh tế, xã hội, môi trường, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển là một trong những ưu tiên quan trọng của G20.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đề xuất cần nhấn mạnh hơn và dành nhiều nguồn lực cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước chậm phát triển, bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển chung mà Liên hiệp quốc đang hướng tới. Dự kiến quan điểm của Nhóm công tác về Chương trình Phát triển sau 2015 sẽ được thể hiện trong Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G20 tại Hội nghị Cấp cao St Petersburg tháng 10 tới đây.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam đã thể hiện quan điểm của mình trong vai trò một quốc gia đang phát triển nhìn nhận những nỗ lực của G20 nhằm giải quyết các vấn đề phát triển. Việt Nam ủng hộ những cam kết của G20 nhằm giải quyết những vấn đề mà khu vực các nước đang phát triển đang phải đối mặt, và hoan nghênh việc xây dựng Báo cáo giải trình của Nhóm công tác về phát triển của G20, cho rằng báo cáo này là nỗ lực quan trọng trong việc minh bạch các cam kết cũng như quá trình triển khai thực hiện các cam kết của G20 đối với các vấn đề phát triển, đồng thời giúp phối hợp trên phạm vi toàn cầu các hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề mà khu vực đang phát triển đang phải đối mặt.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề về phát triển, và đóng góp cho báo cáo giải trình về những nội dung có liên quan. Việt Nam cũng ủng hộ nỗ lực của Nhóm công tác về Phát triển của G20 trong việc đóng góp cho Chương trình phát triển sau 2015 cũng như các chủ đề hợp tác cụ thể của năm 2013 như Tiếp cận tài chính toàn diện, Phát triển cơ sở hạ tầng, và An ninh lương thực.

Nhóm công tác về Phát triển của G20 dự kiến sẽ tiếp tục nhóm họp trong tháng 7/2013 để thống nhất các nội dung báo cáo trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 sắp tới và Hội nghị Cấp cao G20 tại St Petersburg vào tháng 10/2013.