Hơn 12.400 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân

Thu An

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến ngày 20/6/2023, toàn quốc đã có 12.455 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công công dân (CCCD) gắn chíp, đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Trên 97% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân.
Trên 97% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân.

BHXH Việt Nam vừa thông tin kết quả triển khai Đề án 06 về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, khám chữa bệnh BHYT sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VneID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh.

Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 20/6, hệ thống đã xác thực trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Về triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 85% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận).

Cụ thể, tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 15.756 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí, đến nay, BHXH TP. Hà Nội và BHXH Hà Nam (2 địa phương triển khai thí điểm) đã tiếp nhận và giải quyết 39.440 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận 1.361 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 12/4/2022 và đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 166.512 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử.

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 484.482 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 1.034 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; 138.146 dữ liệu Giấy chứng sinh của 1.055 cơ sở khám chữa bệnh; 1.637 dữ liệu Giấy báo tử của 314 cơ sở khám chữa bệnh.