Hơn 80% dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là nhận định của Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, trong báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước, hoàn thành năm 2013.

Hơn 80% dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán
Trong năm 2013, tỷ lệ các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước hoàn thành quyết toán đã tăng. Nguồn: Internet

Theo đó đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo quyết toán của 25/40 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 6/27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố.

Các dự án chậm quyết toán giảm nhiều

Theo đánh giá của Vụ Đầu tư, nhìn chung, công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Tỷ lệ các dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán tăng 8,2% so với năm 2012, tăng 3,69% so với năm 2011.

Số vốn đầu tư tiết kiệm được, qua thẩm tra quyết toán, tăng trên 1.190 tỷ đồng so với năm 2012. Trong khi đó, số dự án chưa phê duyệt quyết toán và số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán đều giảm nhiều so với các năm 2011, 2012.

Để đạt được kết quả nêu trên, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu trình Chính phủ các biện pháp chỉ đạo điều hành hoặc trực tiếp triển khai các biện pháp.

Cụ thể năm 2013, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra trên 20 đơn vị trong cả nước, qua đó chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg (CT27) ngày 27/12/2013 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2013 là 49.504 dự án chiếm tỷ lệ 80,36% tổng số dự án hoàn thành (tăng 8,2% so với năm 2012), với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 254.634,191 tỷ đồng. Qua thẩm tra, phê duyệt đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán: 3.325,616 tỷ đồng (tăng 55,75% tương ứng 1.190,451 tỷ đồng so với năm 2012).

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành CT27, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện và đã tổ chức tập huấn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và triển khai thực hiện cho đại diện các cơ quan tài chính, những đơn vị liên quan đến việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước.

Từ CT27, nhiều địa phương đã ra chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán tại địa bàn của mình, như: Quảng Ninh, Yên Bái, Đồng Tháp, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng. Một số đơn vị đã có công văn hướng dẫn triển khai như: Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Điện Biên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến nay, một số đơn vị đã hoàn thành việc rà soát các dự án tồn đọng và gửi báo cáo kết quả bước đầu về Bộ Tài chính như: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Bình Thuận, Long An, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam,…

Vẫn còn nhiều đơn vị chậm nộp

Vụ Đầu tư cho biết, theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đối tượng phải báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, thuộc phạm vi quản lý, định kỳ hàng năm gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 30/1 năm sau.

Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của 25/40 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 6/27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 36 đơn vị vẫn chưa báo cáo.

Một số đơn vị có báo cáo quyết toán nhưng rất chậm, không cập nhật đầy đủ số liệu của các đơn vị cấp dưới hoặc không nêu rõ ý kiến kiến nghị, đề xuất như: Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam…

Để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn các dự án này, Bộ Tài chính vừa đưa ra một số kiến nghị. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc CT27 cũng như các thông tư, văn bản hướng dẫn quyết toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương nên đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình (theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ).


36 đơn vị vẫn chưa báo cáo gồm:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ban Quản lý Lăng, Thông Tấn xã Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, TW Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ủy ban dân tộc, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Điện Lực, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty cao su, Tổng công ty Cà Phê, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Xi Măng, Tổng công ty Hàng Không, Tổng công ty Thuốc Lá, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty đường sắt, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp, Tổng công ty xăng dầu, Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật, Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp, Tổng công ty xây dựng công nghiệp, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.